literatuurgeschiedenis.nl printen
Colofon

Literatuurgeschiedenis.nl is een project van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, in samenwerking met auteursteams aan de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.

Literatuurgeschiedenis.nl is ontwikkeld voor leerlingen in de Tweede Fase van het Nederlandse voortgezet onderwijs en voor de bovenbouw van het Vlaamse secundair onderwijs (voor meer informatie verwijzen we naar de leerlingeninfo en docenteninfo, te bereiken via de openingspagina). Maar ook voor alle andere leerlingen en belangstellenden wil de site aansprekende informatie bieden. Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar de redactie .

financiële ondersteuning
Het onderdeel middeleeuwen in Literatuurgeschiedenis.nl (online gegaan op 14 maart 2002) was een gezamenlijk project van het toenmalige onderzoeksprogramma Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), en werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

De vernieuwing van de site door de DBNL en de uitbreiding met informatie over de gehele Nederlandse literatuurgeschiedenis (online sinds zomer 2009) is financieel mogelijk gemaakt door:

- de Gratama Stichting

- het Leids Universiteitsfonds

- het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

- het Prins Bernhard Cultuurfonds

- het VSBfonds

projectleiding
Cees Klapwijk

hoofdredactie
Hubert Slings
René van Stipriaan

bureauredactie
Inge Hofsink / Michel de Gruijter

redactieteams per periode

   Middeleeuwen
Hubert Slings (hoofdredactie)
Wim van Anrooij
Johan Oosterman
Frits van Oostrom
Wybren Scheepsma
Remco Sleiderink
Ernst-Jan Munnik (redactie-assistent)

   Gouden Eeuw
Lia van Gemert (hoofdredactie)
Arie Jan Gelderblom
Els Stronks
Femke Essink
m.m.v. Jan Bloemendal, Enny de Bruijn, Nina Geerdink, Corry Kammeraat-van der Laarse, Hubert Meeus, Frans Mensonides, Nelleke Moser, Timothy De Paepe, Marc Van Vaeck, Janneke Westerink

   Achttiende Eeuw
Marleen de Vries (hoofdredactie)
André Hanou

   Negentiende Eeuw
Marita Mathijsen (hoofdredactie) Marnix Beyen
Karin Hoogeland
Lotte Jensen
Beyke Maas
Francien Petiet
Saskia Pieterse
Jan Rock

   Twintigste Eeuw
Thomas Vaessens (hoofdredactie)
Yra van Dijk
m.m.v. Klaus Beekman, Harry Bekkering, Esther ten Dolle, Gaston Franssen, Johan Goossens, Kim Gorus, Marco Goud, Koen Hilberdink, Ena Janssen, Michiel van Kempen, Kyra de Kruif, Henriëtte Louwerse, Bertram Mourits, Edwin Praat, Gerard Raat, Jan Rock, Mathijs Sanders, Johan Sonnenschein, Albert Verbeek, Sven Vitse, Gerard de Vriend, Gerard Zeegers.

technische realisatie
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren i.s.m. AB_C Media (Utrecht) en Info.nl (Amsterdam)

met dank aan:
Anne Margreet As-Vijvers, Marinus van den Berg, Ingrid Biesheuvel, Charlotte Boschma, Lia ten Brink, Herman Brinkman, Sabrina Corbellini, Karina van Dalen-Oskam, Joost van Driel, Karin Eggink, het Egidiuskwartet, Albert van Es, Veerle Fraeters, Coen van der Geest, Wim Gerritsen, Corrie de Haan, Jan Hadders, Raymond Harper, Dini Hogenelst, Joop van der Horst, Erwin Huizenga, Jef Jacobs, Ludo Jongen, Bas Jongenelen, Nolanda Klunder, Koninklijke Bibliotheek & Fotodienst in Den Haag, Erik Kwakkel, Theo van Lint, Paul van Meenen, Hans van Mourik, Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag, Joke Pen, Reyd, Geleijnse en Van Tol, Gert Slings, Marie Christine van der Sman, Aletta Smits (ICLON), John Verbeek, Marja Verstelle, Pieter Waalewijn, Geert Warnar, Frank Willaert, Bert Ydema, Ivo Zandhuis.

© Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Voorzover de rechthebbenden (didactische en technische concepten, auteurs, illustraties, bibliotheken, etc.) niet expliciet vermeld zijn op de afzonderlijke pagina’s van deze site, kan men zich voor eventuele vragen met betrekking tot gebruik, hergebruik en rechten richten tot de Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Stichting DBNL
Prins Willem-Alexanderhof 5
NL 2595 BE Den Haag
Nederland
Tel.: +31 (0)70 3140924
e-mail: redactie@literatuurgeschiedenis.nl
website: www.dbnl.org

De Stichting DBNL spant zich in om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal, geluid en teksten schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Het komt voor dat dit niet lukt omdat de juiste verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of hun rechtsopvolgers niet kan worden achterhaald. We verzoeken een ieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op via deze website gepubliceerd materiaal, zich onverwijld te melden via bovengenoemd adres.